2ª Convocatoria das axudas ao desprazamento: Bases

BASES POLAS QUE DEBE REXIRSE A 2ª CONVOCATORIA das AXUDAS AO DESPRAZAMENTO PARA O ALUMNADO QUE CURSE ESTUDOS TÉCNICOS, MEDIOS OU SUPERIORES, OU PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

|