Separar con xeito para recilar a feito!

Separar con Xeito Boiro

|