Bases de selección: persoal de limpeza de edificios municipais.

Expediente 7334/2019. BASES DE SELECCIÓN PARA A CONFECCIÓN DUNHA LISTA PARA A COBERTURA LABORAL TEMPORAL DE PRAZAS DE PERSOAL DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS.

 

Prazo de finalización da presentación de instancias: 9 de xaneiro de 2020.

|