Curso PRL + Manipulador de Alimentos

O alumnado/traballador do Obradoiro de Emprego Hostalería Boiro III recibe formación en materia de prevención de riscos laborais e en hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos. Esta formación esta cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89% con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020.

|