Bolsas para deportistas federados/as | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca unha liña de axudas para apoiar o esforzo realizado por moitos e moitas deportistas con talento para progresar nas súas respectivas especialidades. 

O BOP núm. 17 do 25 de xaneiro de 2023 publica as bases da convocatoria, que se poden consultar aqui

A cantidade será distribuída en 2 bolsas de 800 euros; 5 de 600 euros; 5 de 300 euros; 5 de 200 euros; 7 de 150 euros; 12 de 100 euros e 8 de 50 euros. 

Publicada a resolución provisional de concesión das bolsas (07/08/2023), que se pode consultar aqui

O prazo de alegacións é de DEZ DÍAS. 

 

Prazo e presentación de solicitudes 

As solicitudes presentaranse mediante a sede electrónica do Concello de Boiro (https://boiro.sedelectronica.gal/info.0

O prazo é de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia. Data de publicación do BOP: 25/01/2023. 

 

Requisitos dos/as solicitantes

- Estar empadroado/a en Boiro. 

- Ter entre 9 e 23 anos a data do 31 de decembro de 2022.

- Dispoñer de licencia federativa en vigor no momento da presente convocatoria. 

- Ter participado na tempada precedente nalgún dos seguintes eventos: 

· campeonatos oficiais galegos, españois ou de nivel superior. 

· convocatorias das seleccións galega e española. 

· probas oficiais de nivel competitivo igual ou superior aos campeonatos galegos. 

· campeonatos oficiais absolutos de liga de 1ª, 2ª e 3ª categoría de cada especialidade. 

- Non sufrir sanción nin descalificación por comportamento antideportivo ao longo da tempada. 

|