Solicitude de bolsas e axudas a deportistas 2019

Xunta de Goberno Local do Concello de Boiro en sesión celebrada o 16 de OUTUBRO de 2019, aprobou as BASESXunta de Goberno Local do Concello de Boiro en sesión celebrada o 16 de OUTUBRO de 2019, aprobou as BASESESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO CONCELLO DE BOIRO DE BOLSAS A DEPORTISTAS DA LOCALIDADE. ANO 2019

|