Oficina Consumo

Índice do artigo

Escola Municipal de Consumo

A Escola Municipal de Consumo creouse coa finalidade de realizar actividades destinadas aos/as consumidores/as e usuarios/as de bens e servizo. Procurando a formación de uns/unhas consumidores/as e usuarios/as consecuentes e críticos, así como promovendo o consumo xusto e responsabel.

 
|