Oficina Consumo

Índice do artigo

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) é un servizo público, dependente do Concello de Boiro, que ten como labor a defensa e a protección das persoas consumidoras.

Con este servizo as persoas consumidoras e usuarias disponen, de maneira gratuñita, da posibilidade de realizar consultas, presentar reclamación ou solicitar información e documentación en materia de consumo.

 

SERVIZOS

  • Informar, axudar e orientar ás persoas consumidoras mediante unha atención personalizada.

  • Tramitar reclamación e denuncias

  • Realizar actos de mediación

  • Educar e formar en materia de consumo

  • Promover e informar sobre o sistema arbitral de consumo

  • Colaborar coas asociación do noso municipio

 

CONTACTO

  • UBICACIÓN: 1º andar do edificio da Casa Consistorial

  • TELÉOFNO: 981 844 800 ext. 1280

  • EMAIL: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

De luns a xoves de 9:00 a 13:30 horas (Con cita previa)

Cita previa no teléfono 881 505 106 ou en citaprevia.boiro.gal/citaprevia

 

PREGUNTAS FRECUENTES

 

NOTICIAS RELACIONADAS

 

 

Quenes son consumidores/as e usuarios/as ?

Son as persoas físicas ou xurídicas que adquiran, utilicen ou disfruten de bens mobles, inmobles e semovientes, medios, productos ou servizos e actividades, calquera que sexa a súa natureza, pública ou privada, individual ou colectiva, de quen produce ou intervén, directa o indirectamente na súa comercialización, sempre que o seu destino final sexa para uso persoal, familiar ou colectivo.

Desta definición dada no art. 2 da Lei 12/1984, 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor e Usuario, podemos concluir que son consumidores/as e usuarios/as as persoas que adquiran bens ou servizos para uso persoal.


Vías de reclamación

A principal vía de reclamación en materia de consumo é:

Ø Sistema Arbitral de Consumo: Vía extraxudicial rápida, de balde e voluntaria que permite dirimir fácilmente discrepancias que poidan surxir entre o/a comprador/a ou usuario/a e o/a vendedor/a ou prestador/a de servizos.

Para iniciar esta vía, basta con rechear unha sinxela solicitude de arbitraxe e presentala ante a Xunta Arbitral de Consumo, a través da OMIC ou dunha organización de consumidores e usuarios. Na solicitude recollerase a reclamación onde se especificará claramente o que se solicita, aportando a máxima documentación relacionada cos feitos.

Unha vez admitida a trámite a solicitude, e aceptada a arbitraxe pola entidade reclamada, convocaráse ás partes á celebración dunha vista, á que deberán acudir con tódolos medios de proba dos que intenten valerse.

O laudo arbitral ou resolución que se dicte en dito procedemento, e que pon fin ao mesmo, será plenamente vinculante para ambas partes, podendo solicitar, en caso de non cumplirse voluntariamente o establecido no laudo, a súa execución xudicial, (Artigo 517 da Lei de Enxuiciamento Civil).

Ø Así mesmo é necesario sinalar que, as reclamacións pódense dirixir a outros organismos, que por razón da materia resultan competentes para coñecer do asunto, como por exemplo, á Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, á Secretaría de Estado de Telecomunicacións, ao Valedor do Cliente da Federación Galega de Caixas de Aforros, etc.

 

 

Escola Municipal de Consumo

A Escola Municipal de Consumo creouse coa finalidade de realizar actividades destinadas aos/as consumidores/as e usuarios/as de bens e servizo. Procurando a formación de uns/unhas consumidores/as e usuarios/as consecuentes e críticos, así como promovendo o consumo xusto e responsabel.

 

Actividades

Os xoves de 11.40 a 12 h en Radio Boiro “Con sumo gusto”. Espazo adicado a tratar temas de interés en materia de consumo no que participa a OMIC de Boiro.

15/12/2010. Celebruse no Centro Social de Boiro unha charla-coloquio baixo o nome de “Navidad & Consumo Responsable”, na que participaron Begoña Urgoiti, Presidenta da Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios de Boiro, Carlos Rodríguez, Presidente da ABE e José Luis Quintela, Director de Intermón Oxfam para Galicia, Asturias e León.

 
 

 

|