Pleno ordinario do 9 de xuño de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves día 9 ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de xuño. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

 

Orde do día:

  1. Elección Xuíz de Pazo titular.
  2. Aprobación inicial, se procede, do ditame de aprobación da Ordenanza para o uso da lingua galega no concello de Boiro
  3. Ratificación, se procede, da inclusión na orde do día da proposta da alcaldía sobre a aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por dereitos de exame.
  4. Moción do grupo municipal do BNG sobre a aplicación de solución ós problemas de transporte público.
  5. Moción do grupo municipal do BNG sobre melloras no lugar da Boliña
|