Pleno ordinario do 20 de xaneiro de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves 20 de xaneiro de 2022 ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de xaneiro. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

Orde do día da sesión: 

1. Datación de conta da renuncia da concelleira Dª. Carmen Beatriz Deus Míguez. 

2. Aprobación, se procede, do ditame sobre a bonificación do 95% da cotoa do ICIO por declaración da actuación de especial interese e utilidade municipal. 

3. Aprobación, se procede, do ditame sobre a bonificación do 95% da cotoa do ICIO por declaración da actuación de especial interese e utilidade municipal. 

4. Aprobación, se procede, do ditame sobre a bonificación do 95% da cotoa do ICIO por declaración da actuación de especial interese e utilidade municipal. 

5. Aprobación, se procede, da proposta de alcaldía de modificación das bases de execución do orzamento. 

 

 

|