Proceso selectivo: equipo docente e directivo do "Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns - Boiro"

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a selección do persoal directivo e docente do Obradoiro de Emprego xestión forestal Torre Goiáns - Boiro

O BOP núm 186 do mércores 29 de setembro de 2021 publica as bases e convocatoria do proceso. 

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de director/a (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de titor/a (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de mestre/a de Actividades auxiliares de conservación e mellora de montes (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as para a praza de mestre/a de Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (05/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitidos/as e exluidos/as (08/10/2021), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións da entrevista (11/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais de valoración de curriculum (11/10/2021), que poden consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas do proceso de equipo docente e directivo (10/10/2021), que poden consultarse aqui

 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP.

Prazo aberto do 30-09-2021 ata o 04-10-2021

A presentación de solicitudes debe facerse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

 

Persoal a seleccionar 

- Director/a

- Mestres de obradoiro

- Titor/a meste de educación básica

 

 

|