Contratación temporal de persoas en risco de exclusión social perceptoras de Risga 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro recibe da Consellerái de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia unha subvención por importe de 25.419,60 euros para favorecer a contratación temporal de persoas en risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) coa finalidade de proporcionarlles a  experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

O servizo que van a realizar é o de revalorización de espazos públicos urbanos. 

risga 2023

 

|