Equipamentos de emerxencias

O Concello de Boiro recibe unha subvención mediante Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia para a adquisición de equipamentos de emerxencias, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenolvemento Rexional (FEDER), no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. 

 

subvención

|