Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) | Concello de Boiro

O BOP núm. 2 do martes 2 de xaneiro de 2024 publica a aprobación inicial do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) do Concello de Boiro. 

O período de información pública para a presentación de reclamacións e suxerencias é de 30 días. 

|