Lista de cobertura temporal de auxiliares de policía local

Convocatoria de proceso selectivo

O Concello de Boiro convoca proceso de seleción para a confección dunha lista para a cobertura temporal de prazas de auxiliares de policía local. A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro dende as 09:00 h. do 17/03/2016 ata as 13:30 h. do 30/03/2015.
|