Pleno ordinario do 26 de xaneiro de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves día 26 o Pleno ordinario correspondente ao mes de xaneiro. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro AQUI

Orde do día: 

 1. Aprobación inicial, se procede, do ditame do Plan Forestal Municipal do Concello de Boiro.
 2. Aprobación, se procede, do ditame de proxectos e solicitude de subvencións en base á orde do código de procedemento IN519B.
 3. Moción de IC Boiro en relación ca instalación de puntos de recarga nos parkings do Concello de Boiro.

Pleno ordinario do 15 de decembro de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 15 o Pleno ordinario correspondente ao mes de decembro. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

Orde do día: 

 1. Moción do grupo municipal do PP en relación coa provisión de prazas no hospital comarcal da Barbanza.
 2. Moción do grupo municipal do BNG en relación coa policía local.
 3. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE para instar á Xunta de Galicia a arranxar a problemática das traballadoras do consorcio galego de servizos de igualdade e benestar.

Pleno ordinario do 10 de novembro de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 10 ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de novembro. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación, se procede, da Conta Xeral do exercicio 2021.
 2. Resolución de alegacións e aprobación definitiva, se procede, do crédito extraordinario 6/2022.
 3. Resolución de alegacións e aprobación definitiva, se procede, do crédito extraordinario nº1182022 e modificación das bases de execución do orzamento nº3/2022.
 4. Aprobación inicial, se procede, do ditame do anteproxecto da ordenanza de emerxencia social municipal do Concello de Boiro.
 5. Moción do grupo municipal do BNG en relación coa celebración o día 25 de novembro do Día Internacional da Eliminación da Violencia Machista.
 6. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE con motivo do 25 de novembro, dia internacional da eliminación da violencia contra a muller.
 7. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE de instar á Xunta de Galicia para que cumpra o Pacto Local e incremente a contía do FCL.

Pleno Ordinario do 18 de outubro de 2022 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro martes 18 de outubro ás 20.30 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de outubro. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro, dispoñible AQUI.  

 

Orde do día da sesión

1. Aprobación definitiva, se procede, da desafectación das vivendas destinadas a mestres de Praia Xardín. 

2. Aprobación, se procede, do ditame sobre resolución de alegacións e aprobación definitiva do Regulamento de honras e distincións do corpo de Policía Local e Emerxencias. 

3. Aprobación, se procede, do ditame sobre a adhesión do Concello de Boiro ao Plan xeral de prevención de riscos e medidas anti-fraude da Deputación da Coruña (PREMADECOR). 

4. Aprobación inicial, se procede, do ditame do expediente de suplemento de crédito 2/2022. 

|