Bolsas para estudantes 2022/2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca unha liña de axudas para o alumnado matriculado en centros públicos que, sendo maiores de 21 anos e non estando cubertos pola Tarxeta Xente Nova da Xuntos de Galicia ou sendo menores de 21 anos conten con informe perceptivo dos servizos sociais comunitarios, necesiten desprazarse por razón de estudos. 

O BOP núm. 18 do 26 de xaneiro de 2023 publica as bases da convocatoria, que se poden consultar aqui

Liña 1. Estudos postobrigatorios cursados fora do termo municipal. 

Liña 2. Estudos postobrigatorios cursados dentro do termo municipal. 

 

Publicada a resolución provisional de adxudicación das bolsas, que se pode consultar aqui

Publicada a resolución definitiva de adxudicación das bolsas, que se pode consultar aqui

 

 

Prazo e presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse mediante o Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro (https://boiro.sedelectronica.gal/info.0

O prazo é de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia. Data de publicación do BOP: 26/01/2023. 

 

Requisitos das persoas solicitantes 

- Ser maior de 21 anos (liña 1) 

- Ser maiore de 21 anos ou maior de 16 se conta con informe dos Servizos Sociais Comunitarios (liña 2) 

- Estar empadoado en Boiro. 

- Ter unha idade máxima de 27 anos. 

- Non ter repetido o curso anterior. 

 

|