Competencias clave 2016

Probas de avaliación o 21 de maio en Silleda (Pontevedra)

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, convoca probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas para desempregados (cursos AFD) dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Co¬munidade Autónoma de Galicia.

|