Limpeza da Praia de Barraña (Boiro)

Actuación Medio - Ambiental. Voluntariado.

O próximo mércores 11 de maio de 2016 as 9:30h da mañá, levarase a cabo unha limpeza do areal de Barraña como parte do programa de seguimento de lixo mariño, que leva a cabo o Ministerio de Cultura e Medio Ambiente, para previr e reducir os vertidos o medio mariño

|