Selección de persoal laboral temporal para o Concello de Boiro

Animador/a sociocultural a media xornada

A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro ata as 13:30 h. do 23 de mario de 2016.

|