Clausura Obradoiro Hostalería Boiro II

O DX de Orientación e Promoción Laboral Alfonso Marnotes xunto co Alcalde entregaron os diplomas os alumnos que remataron a acción formativa do Obradoiro Hostalería Boiro II.

clausurahostaleria

|