Ordenanzas municipales

Calendario fiscal do Concello de Boiro para o cobro dos tributos municipais no exercicio 2024. 

 

O BOP núm. 21 do luns 29 de xaneiro de 2024 publica o anuncio de aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de cemiterios. 

 

O BOP núm. 103 do 29 de maio de 2024 publica a aprobación definitiva da Ordenanza reguladora do prezo público polo servizo de recarga de vehículos eléctricos. 

O documento íntegro pode descargarse AQUI

 

O BOP núm. 73 do 15 de abril de 2024 publica a aprobación definitiva da Ordenanza de circulación do Concello de Boiro. 

O texto íntegro pode consultarse AQUI

 

Entrada en vigor

Aos 20 días da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia

 

O BOP núm. 60 do 25 de marzo de 2024 publica a aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos camper e caravanas. 

O texto da ordenanza pode consultarse AQUI

 

|