Pleno ordinario do 27 de abril de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 27 ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de abril. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

 

Orde do día

 1. Declaración institucional para o mantemento do xulgado de violencia de xénero do partido xudicial de Ribeira.
 2. Aprobación inicial, se procede, do ditame dos orzamentos xerais do Concello de Boiro para o exercicio 2023.
 3. Aprobación inicial, se procede, do ditame do crédito extraordinario núm. 1/2023 financiado con remanente de tesourería para gastos xerais.
 4. Inclusión de proxecto no POS+ adicional 2023 e solicitude de subvención á Xunta de Galicia.
 5. Designación dos membros da Comisión de Estudo para o restablecemento do servizo público das actividades deportivas a desenvolver no Edificio multiusos da Cachada.
 6. Solicitude de adscrición da Casa do Mar de Cabo de Cruz a favor do Concello de Boiro.
 7. Proposta da alcaldía para solicitar que se dedique un Día das Letras Galegas a D. Ramón Martínez López.
 8. Resolución de recursos potestativos de reposición contra a aprobación definitiva do inventario municipal de bens.
 9. Distinguir a D. José Beobide Arburua, Padre Joseba, co nomeamento dunha rúa ao seu nome: renomeando a Rúa Carretera do Muelle (Lampón) por “Rúa Padre Joseba Beobide.
 10. Moción do BNG relativa ao 8 de marzo sobre medidas encamiñadas a blindar, garantir e defender os dereitos das mulleres así como promover a igualdade real entre mulleres e homes en Galiza.
 11. Moción de IC Boiro sobre a falla de seguridade cidadá no concello polo conflito coa Policía Local e o Sr. Alcalde.
 12. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o conflito da mexilla e apoio ao sector bateeiro.

 

|