ELECCIÓNS EUROPEAS 2024 | xuño de 2024

O 9 de xuño de 2024 terán lugar asEeleccións ao Parlamento Europeo 2024.

Entre os días 22 e 29 de abril estará exposto ao público nas oficinas do Concello o censo electoral vixente que servirá de bases para as Eleccións ao Parlamento Europeo 2024, podendo nese prazo presentar reclamación administrativa sobre os seus datos. 

A Oficina do Censo Electoral ten habilitados os seguintes teléfonos de consulta: 

900 343 232 e 981 217 739

Pleno ordinario do 18 de abril de 2024 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o xoves día 18 ás 20.00 horas o Pleno ordianario correspondente ao mes de abril. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación inicial do crédito extraordinario núm. 1/2024 financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería.
 2. Aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos núm. 1/2024.
 3. Moción do grupo municipal do BNG para amosar o rexeitamento do Plano ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa ALTRI en Palas de Rei.
 4. Moción do grupo municipal do BNG para a recuperación do nome da rúa coñecida popularmente como “Carretera do muelle”.
 5. Moción do grupo municipal do PP sobre a normativa dos galiñeiros de autoconsumo.
 6. Moción do BNG de apoio ás Propostas da CIG na campaña STOP PRECARIEDADE, TRABALLO DIGNO.

Pleno ordinario do 29 de febreiro de 2024 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro de 2024. A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro, dispoñible AQUI

Orde do día da sesión:

 1. Aprobación provisional do ditame sobre a modificación puntual do PXOM para a modificación da ordenanza 6.2 “Parque empresarial de Espiñeira”.
 2. Aprobación definitiva do ditame do estudo de detalle formulado, mediante iniciativa particular, por Conservas Rianxeira S.A.U., redactado por D. Amancio Losada Vicente co obxecto de reordenar os volumes da parcela sur do PSIS de Bodión.
 3. Aprobación do ditame sobre a bonificación do 95% da cota do imposto sobre construcións, instalacións e obra a favor da Fundación AMICOS para construción dunha edificación para a actividade de taller prelaboral e de inserción laboral de astillado e traballos con madeira, no lugar de Bermo.
 4. Aprobación inicial do ditame da modificación núm. 1/2024 das bases de execución orzamentaria.
 5. Aprobación do ditame polo que se desestima a solicitude presentada por ESTRELLA DEL MAR SLU para a prórroga da concesión de dominio público outorgada polo Concello de Boiro con data 11/03/1993 para a explotación dun servizo de bar-restaurante en Praia Xardín.
 6. Aprobación do ditame sobre a compatibilización de empregado público para o exercicio de actividades privadas.
 7. Aprobación do ditame de modificación puntual nº1 da realización de postos de traballo.
 8. Moción do grupo municipal do Partido Popular de apoio aos agricultores e gandeiros de España.
 9. Moción do grupo municipal do Partido Popular en relación coa atención primaria.

Licitación de postos vacantes no mercadillo municipal de Boiro | Concello de Boiro

O Concello de Boiro saca a licitación as autorizacións para a ocupación de postos vacantes no mercadillo municipal dos martes de Boiro. 

O BOP núm. 68 do 8 de abril de 2024 publica a relación de postos a licitar e os requisitos. 

Consulta aqui o Prego de cláusulas administrativas.

Consulta aqui o Prego de prescripcións técnicas

 

mercadillo

 

Prazo e presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 dias naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio. 

A documentación presentarase nun único sobre pechado e identificado no seu exterior, con indicación da licitación á que concorren e firmados polo licitador. 

A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas. 

 

Formación Aula CeMIT - marzo 2024 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro programa novos cursos en novas tecnoloxías para o mes de febreiro a través da Aula CeMIT do Centro Social.

 • Libreoffice Writer 
  do 6 ao 29 de febreiro de 10.00 a 12.00 horas 
 • Libreoffice Calc (Google Apps e outras) 
  do 4 ao 7 de marzo de 10.00 a 12.00 horas 
 • Libreoffice Base
  do 11 ao 14 de marzo de 10.00 a 12.00 horas
 • Libreoffice Impress 
  do 18 ao 21 de marzo de 10.00 a 12.00 horas 

 

Información e inscricións 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

981 84 26 35

629 769 139

|