Financiamento dos gastos de persoal técnico nos servizos municipais de deporte durante o ano 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención para o financiamento dos gastos de persoal técnico nos servizos municipais de deportes. 

O importe da subvención concedida ascende aos 15.000 euros. 

O obxecto desta subvención é desenvolver funcións de coordinación de actividades deportivas, organizar e desenvolver eventos lúdico-deportivos, supervisar a posta a punto de medios e instalacións... 

DepCor horiz

|