Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de cemiterios | Concello de Boiro

O BOP núm. 21 do luns 29 de xaneiro de 2024 publica o anuncio de aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de cemiterios. 

 

|