Convocatoria de proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a cobertura temporal de prazas de conserxe-mantedor

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a cobertura temporal de prazas de conserxe-mantedor.

A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro durante o prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte a esta publicación de anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.

Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e nesta web

|