Proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a cobertura temporal de prazas de administrativo Grupo C1

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a cobertura temporal de prazas de administrativo grupo C1.

O anuncio de convocatoria foi publicado no xornal "La Voz de Galicia" o día 16/04/2019.

A presentación de instancias realizarase ata o 03/05/2019 de conformidade co establecido nas bases de selección aprobadas ó efecto 

|